Iets gehuurd? Wat moet je nog regelen?

Gemeente Den Haag - aanvragen huisvestingsvergunning
Wij adviseren je dit online te doen met inloggen middels Dig ID. Je dient daarbij de ondertekende overeenkomst en je inkomensgegevens te uploaden.

Meer informatie zie bovenstaande link

Gemeente Den Haag - aanvragen parkeervergunning
Alle informatie voor het aanvragen van je parkeervergunning

Afvalstoffenheffing – tarieven
Alle informatie over deze gemeentelijke belasting

Watersysteemheffing en zuiveringsheffing – tarieven
Alle informatie over deze gemeentelijke belasting

https://www.energievergelijker.nl
Nuttig als je nog niet weet voor welke provider voor gas en elektriciteit je kan/wil kiezen

www.dunea.nl
De enige leverancier van water in Den Haag